Chraňte sebe i své okolí

Vážení zákazníci, upozorňujeme, že s účinností od 25. října 2021:

  • platí povinnost nosit respirátor nebo obdobný prostředek s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem, např. FFP2 nebo KN 95, i ve všech vnitřních prostorech staveb neuvedených výslovně v bodu I/1 písm. a) nového mimořádného opatření (mimo bydliště nebo místo ubytování, např. hotelový pokoj), a to tam, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 1,5 metru (včetně veškerých soukromých či veřejných akcí, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti, avšak s výjimkou dětí do 15 let věku, které mohou nosit i chirurgické roušky či obdobné prostředky, a případů vyjmenovaných v odst. 2 nového mimořádného opatření); a
  • platí povinnost nosit respirátor nebo obdobný ochranný prostředek i pro osoby v době výkonu práce na pracovišti, které sice vykonávají práci na jednom místě, ale za přítomnosti jakékoliv jiné osoby včetně spolupracovníků (zůstává však zachována možnost zaměstnavatele stanovit na základě přijatých a prováděných jiných opatření k prevenci rizik jinak).

Povinnost nosit respirátor uvnitř nákupního centra a jednotlivých obchodů nebyla dosud zrušena, proto na vás maximálně apelujeme a vyzýváme vás, abyste toto pravidlo dodržovali a respektovali a nevystavovali tak případné nákaze sebe ani vaše okolí. 

Děkujeme vám všem za pochopení a spolupráci.

správa centra CITYPARK Jihlava