Architekti centra

Tomáš Pilař

 • 1987 Fakulta stavební VUT Brno
 • 1991 Hochschule für angewandte Kunst, prof. J. Spalt, doc. W. D. Prix
 • 1994 Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha, Prof. L. Vrátník

Ladislav Kuba

 • 1986 Fakulta architektury VUT Brno
 • 1990 Akademie výtvarných umění Praha, prof. E. Přikryl
 • Členství v profesních organizacích, pedagogická činnost

Místo stavby je složitým územím, je tvořeno údolím, které lemuje historické centrum Jihlavy. Stavba je navržena jako jednoduchý, až minimalistický objem, který je vsazený do údolí, je svou tvarovou čistotou a použitými materiály záměrným kontrastem ke stylové různorodosti v okolí. Toto řešení zaručuje stavbě nadčasovost a eleganci. V roce 2019 prošel Citypark částečnou rekonstrukcí vnitřních prostor v celkovém objemu investice 100 milionů korun. I zde je autorem úprav studio Kuba a Pilař. Změn doznala zejména spodní pasáž s nově vybudovanou pasáží a moderním hypermarketem. Zákazníci se dočkali i nové restaurační zóny a toalet.

Architektonické řešení stavby

 • Jednoduchá nadčasová, ale současně atraktivní stavba moderních architektonických forem, využívající soudobých materiálů a technologií
 • Interaktivní fasáda tvořená čárkovým kódem - svislými pruhy, některé jsou navrženy z popínavé zeleně, další jsou transparentní, část pruhů je z rezavého plechu
 • Nestandardní vyřešení ploché střechy objektu ( max. využití zeleně)
 • Jasný a přehledný vnitřní koncept založený na jedné dvoupodlažní pasáži, která vytváří velkorysý galerijní prostor lemovaný obchody, do kterého jsou vloženy eskalátory, zeleň a vodní prvky
 • Univerzální a flexibilní komerční prostor vybavený potřebnými médii, který bude dělen dle požadavků jednotlivých nájemců

Urbanistické řešení stavby

 • Komfortní a bezkolizní propojení stavby s centerm města, zastávkami MHD a ostatními pěšími trasami
 • Plynulé dopravní napojení stavby na ulici Brněnskou a bezkolizní příjezd návštěvníků do objektu
 • Vytvoření dostatečného počtu parkovacích stání v objektu sloužících nejen pro objekt samotný, ale také jako
 • Parkoviště pro centrum Jihlavy
 • Zachování průjezdnosti údolím ulicí Tovární nezávisle na provozu objektu

Recenze, články, publikace

V roce 2019 prošel Citypark částečnou rekonstrukcí. Práce trvaly přes 200 dní, změnilo se 8 tisíc metrů čtverečních obchodů, restaurační zóny, toalet a horních pasáží. Nový interiér přitom dostalo 10 obchodů včetně hypermarketu Albert, otevřelo se 5 zcela nových značek. Celkový náklad stavby přesáhl 100 milionů korun.

Nákupní centrum CITYPARK není jen místem pro nákupy, ale jedná se o moderní, elegantní a účelnou architekturu s tvarovou čistotou. Celá budova dbá na to, aby citlivě navázala na historické i ostatní budovy v těsném sousedství a aby měla vazbu také na přírodu a okolní zeleň. Součástí budovy je proto i nestandardně řešená plochá zelená střecha, která získala v roce 2021 ocenění veřejnosti v soutěži Zelená střecha roku.