Architekti centra

Tomáš Pilař

 • 1987 Fakulta stavební VUT Brno
 • 1991 Hochschule für angewandte Kunst, prof. J. Spalt, doc. W. D. Prix
 • 1994 Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha, Prof. L. Vrátník

Ladislav Kuba

 • 1986 Fakulta architektury VUT Brno
 • 1990 Akademie výtvarných umění Praha, prof. E. Přikryl
 • Členství v profesních organizacích, pedagogická činnost

Místo stavby je složitým územím, je tvořeno údolím, které lemuje historické centrum Jihlavy. Stavba je navržena jako jednoduchý, až minimalistický objem, který je vsazený do údolí, je svou tvarovou čistotou a použitými materiály záměrným kontrastem ke stylové různorodosti v okolí. Toto řešení zaručuje stavbě nadčasovost a eleganci.

Architektonické řešení stavby

 • Jednoduchá nadčasová, ale současně atraktivní stavba moderních architektonických forem, využívající soudobých materiálů a technologií
 • Interaktivní fasáda tvořená čárkovým kódem - svislými pruhy, některé jsou navrženy z popínavé zeleně, další jsou transparentní, část pruhů je z rezavého plechu
 • Nestandardní vyřešení ploché střechy objektu ( max. využití zeleně)
 • Jasný a přehledný vnitřní koncept založený na jedné dvoupodlažní pasáži, která vytváří velkorysý galerijní prostor lemovaný obchody, do kterého jsou vloženy eskalátory, zeleň a vodní prvky
 • Univerzální a flexibilní komerční prostor vybavený potřebnými médii, který bude dělen dle požadavků jednotlivých nájemců

Urbanistické řešení stavby

 • Komfortní a bezkolizní propojení stavby s centrem města, zastávkami MHD a ostatními pěšími trasami
 • Plynulé dopravní napojení stavby na ulici Brněnskou a bezkolizní příjezd návštěvníků do objektu
 • Vytvoření dostatečného počtu parkovacích stání v objektu sloužících nejen pro objekt samotný, ale také jako
 • Parkoviště pro centrum Jihlavy
 • Zachování průjezdnosti údolím ulicí Tovární nezávisle na provozu objektu

Recenze, články, publikace

 • Architekt, Ad architektura, Era, Forum, Stavba, Zlatý rez, Design trend, Dolce vita, rocenky Ceská architektura, Ceská prísnost, katalogy Obce architektu, denní tisk
 • Abitare, Casabella (Itálie)
 • Piranesi (Slovinsko)
 • Architektur Aktuell (Rakousko)
 • Bauwelt (Německo)
 • The Phaidon atlas of contemporary world architecture (USA)