Putovní výstava Místo pro život

Jak se žije ve Vašem kraji? Přijďte se podívat na datovou výstavu srovnávacího výzkumu Místo pro život.

Místo pro život patří ke společensky odpovědným projektům, které monitorují kvalitu života obyvatel a životního prostředí v ČR

Cílem výzkumu Místo pro život je shromáždit data, která poskytnou objektivní pohled na současný stav. Každoročně dokážeme analyzovat výsledky za každý kraj a zároveň data vyhodnotit v celostátním kontextu. Jednotlivé kraje sledujeme v dlouhodobém horizontu a iniciujeme společenskou diskusi o hodnotách, které obyvatelé České republiky vyznávají.