Otevírací doby

  Obchodní galerie
po-ne 9:00 – 21:00

  Lékárna
po-ne 8:00 – 20:00

  Hypermarket
po-ne 7:00 – 22:00

  Multikino
po-pá 13:30 – 24:00
so-ne 11:30 – 24:00

  Parkoviště
po-ne 7:00 – 22:15

City Park Jihlava - netkatalog.czNákupní, obchodní, prodejní centra - netkatalog.cz

Architektonické řešení

Místo stavby je složitým územím, je tvořeno údolím, které lemuje historické centrum Jihlavy. Stavba je navržena jako jednoduchý, až minimalistický objem, který je vsazený do údolí, je svou tvarovou čistotou a použitými materiály záměrným kontrastem ke stylové různorodosti v okolí. Toto řešení zaručuje stavbě nadčasovost a eleganci.

Architektonické řešení nákupního centra Jihlava

Architektonické řešení stavby

 • jednoduchá nadčasová, ale současně atraktivní stavba moderních architektonických forem, využívající soudobých materiálů a technologií
 • interaktivní fasáda tvořená čárkovým kódem - svislými pruhy, některé jsou navrženy z popínavé zeleně, další jsou transparentní, část pruhů je z rezavého plechu
 • nestandardní vyřešení ploché střechy objektu ( max. využití zeleně)
 • jasný a přehledný vnitřní koncept založený na jedné dvoupodlažní pasáži, která vytváří velkorysý galerijní prostor lemovaný obchody, do kterého jsou vloženy eskalátory, zeleň a vodní prvky
 • univerzální a flexibilní komerční prostor vybavený potřebnými médii, který bude dělen dle požadavků jednotlivých nájemců

Urbanistické řešení stavby

 • komfortní a bezkolizní propojení stavby s centrem města, zastávkami MHD a ostatními pěšími trasami
 • plynulé dopravní napojení stavby na ulici Brněnskou a bezkolizní příjezd návštěvníků do objektu
 • vytvoření dostatečného počtu parkovacích stání v objektu sloužících nejen pro objekt samotný, ale také jako
 • parkoviště pro centrum Jihlavy
 • zachování průjezdnosti údolím ulicí Tovární nezávisle na provozu objektu

Architekti centra

Kontakt

Adresa Palackého 55, 612 00 Brno

tel./fax: 549 250 798

email: atelier.pilar@kuba-pilar.cz

Tomáš Pilař

 • 1987 | Fakulta stavební VUT Brno
 • 1991 | Hochschule für angewandte Kunst, prof. J. Spalt, doc. W. D. Prix
 • 1994 | Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha, Prof. L. Vrátník

Ladislav Kuba

 • 1986 | Fakulta architektury VUT Brno
 • 1990 | Akademie výtvarných umění Praha, prof. E. Přikryl

Členství v profesních organizacích, pedagogická činnost

T. Pilař

 • předseda Rady Obce architektů Brno do 2000
 • externí pedagog VUT FA Brno 1995,1998–2000
 • člen vědecké rady Fakulty architektury VUT Brno, 2003–2006

L. Kuba

 • člen dozorčí rady ČKA
 • člen Rady Obce architektu Brno
 • do 2000 | externí pedagog VUT FA Brno 1995, 2001–2002

Recenze, články, publikace

 • Architekt, Ad architektura, Era, Forum, Stavba, Zlatý rez, Design trend, Dolce vita, rocenky Ceská architektura, Ceská prísnost, katalogy Obce architektu, denní tisk
 • Abitare, Casabella (Itálie)
 • Piranesi (Slovinsko)
 • Architektur Aktuell (Rakousko)
 • Bauwelt (Německo)
 • The Phaidon atlas of contemporary world architecture (USA)

nahoru